اطلاعیه تکمیل کد صحت در پورتال آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1401/2/31 | 
برای دیدن توضیحات نحوه ثبت کد صحت در پورتال آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد لینک زیر را ببینید: