فرایند اجرایی تمدید سنوات آموزشی دانشجویان دکتری در نیمسال اول ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/6/19 | 

باسلام خدمت دانشجویان گرامی،
به اطلاع می رساند، زمان ثبت درخواست تمدید سنوات آموزشی(ورودیهای ۹۵) و یا درخواست بازگشت به تحصیل و صدور مجوز دفاع نهایی رساله (ورودیهای ۹۴ و ماقبل) در سامانه سامت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه متعاقباً فعال خواهد شد. دانشجویانیکه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه سجاد اقدام نموده اند لازم است مدارک خود را آماده کرده و به محض اعلام فعال شدن سامانه برای ثبت درخواستها طبق دستورالعمل های مربوطه اقدام نمایند.


فرایند تمدید بازگشت به تحصیل ۹۴ و ماقبل اول ۱۴۰۱

فرایند تمدید ترم ۹ الی ۱۲ اول ۱۴۰۱

فرایند تمدید ترم ۱۳ ورودی ۹۵ اول ۱۴۰۱

مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه