انتشار کتاب

 | تاریخ ارسال: 1398/10/3 | 

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر، کتاب " پی سازی در زمینه‌های تورم پذیر" ترجمه دکتر سید مجدالدین میرمحمد حسینی، دکتر مسعود شریف زاده اصلی، مهندس شایان شیخی نارانی و مهندس سارا بجنوردی، توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به چاپ رسید.
در پیشگفتار این کتاب آمده است :  " اصولاً احداث بنا و تأسیسات در ساختگاه های تورم پذیر و معیارها و ملاحظاتی که برای طراحی شالوده ابنیه بر چنین خاک هایی باید مد نظر قرار گیرد با انجام چنین اقداماتی در ساختگاه های معمولی و دارای خاکهای تورم ناپذیر کاملاً متفاوت است. این تفاوت هم در مرحله شناخت و انجام اکتشافات محلی و ژئوتکنیکی، هم درمرحله تحلیل و طراحی پی ها و  هم درمراحل اجرا و بهره برداری وجود خواهد داشت. همین امر موجب صرف وقت وهزینه های بیشتری در احداث چنین پروژه هایی در مقایسه با پروژه های مشابه در ساختگاه های تورم ناپذیر خواهد شد. گرچه ممکنست این افزایش هزینه ها برای کارفرمایان در ابتدا چندان خوشایند نباشد، لیکن توجه به این واقعیت که هزینه های ترمیم و علاج بخشی تأسیسات و سازه هایی که بدون ملاحظات و معیارهای خاص بر این خاک ها احداث و دچار مشکل شده اند چه میزان سنگین و در مواردی چندین برابر هزینه اولیه بنا خواهد شد، پذیرش و رضایت مندی کارفرمایان را بدنبال خواهد داشت. کتاب حاضر که توسط تنی چند از اساتید دانشگاهی، کارشناسان ژئوتکنیکی، مشاوران و دست اندرکاران اجرای پروژه های مهندسی بر خاک های تورم پذیر به رشته تحریر درآمده حاصل دانش فنی، اطلاعات میدانی و تجارب طراحی و اجرایی ارزشمند این گروه در ارتباط با احداث پروژه های مهندسی بر خاک های تورم پذیر بوده و به همین دلیل ابعاد مختلف و مهم ضروری در این شرایط بنحو مطلوبی پوشش داده شده است. در این کتاب به همان اندازه که بر معرفی و شناخت مبانی و ماهیت خاک های تورم پذیر، نحوه انجام اکتشافات محلی، آزمون های مطالعه و شاخت، تئوری های رفتاری حاکم بر خصوصیات خاک های تورم پذیر تأکید شده است، مسایل اجرایی و طراحی ابنیه بر این خاک ها همچون معیارها و ملاحظات طراحی پی، راهکارهای ترمیم و اصلاح بستر، نوع و گزینه مناسب شالوده و نحوه اجرا و کنترل صحیح و اصولی ابنیه و شالوده های واقع بر این خاک ها تشریح و تأکید شده و در هر مورد به معرفی مثال های عملی و واقعی از سازه ای مختلف اجرا شده در این قبیل ساختگاه ها پرداخته شده است. خصوصیات و ویژگی های کتاب فوق از یک سو و فقدان یک مرجع و منبع جامع و نسبتاً کامل در زمینه ساخت و ساز در ساختگاه های تورم پذیر به زبان فارسی از سوی دیگر، مترجمین این کتاب که خود از کارشناسان و صاحبنظران دراین رشته بوده و دارای آثار متعددی در مباحث ژئوتکنیکی می باشند را برآن داشت که دست به ترجمه این کتاب بزنند تا شاید بتوانند گامی هرچند کوچک جهت کمک و راهنمایی کارشناسان و مهندسانی که دست اندر کار احداث پروژه ها و تأسیسات مهندسی در چنین ساختگاه هایی هستند، بردارند. در پایان، ازکلیه خوانندگان و کارشناسانی که با اعلام نکات و نظرات ارشادی، انتقادی و یا اصلاحی خود ما را در رفع نقایص و ارتقای کیفی این مجموعه یاری میکنند، صمیمانه سپاسگزاری و قدردانی می نماییم. "
شایان ذکر است این کتاب در چهارده فصل، ۳۸۴صفحه و به قیمت ۴۵۰  هزار ریال به بازار کتاب عرضه شده است.
علاقمندان میتوانند کتاب مذکور را از طریق فروشگاه و نمایشگاه دائمی انتشارات جهاددانشگاهی امیرکبیر واقع در خیابان حافظ جنب درب اصلی دانشگاه و یا فروشگاه اینترنتی انتشارات به آدرس jdamirkabir.ac.ir/shop  ؛ خریداری نمایند.

مطالب مشابه