کتاب "علوم و مهندسی لاستیک­ها"

 | تاریخ ارسال: 1398/4/6 | 

کتاب "علوم و مهندسی لاستیک­ها" تالیف آقای دکتر «علی ­اصغر کتباب» توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد. کتاب حاضر حاوی کلیه مطالب علمی و مهندسی مرتبط با پلیمرهای الاستومری می­باشد و فصول آن بر اساس سرفصل­های مصوب شورایعالی برنامه­ریزی وزارت علوم کشور به عنوان مرجع درسی دانشجویان مقاطع مختلف رشته مهندسی پلیمر و همچنین استفاده محققین و دانشجویان سایر رشته­­ها همچون مکانیک، پزشکی، نساجی، شیمی، هوافضا، تدوین و تالیف گردیده است.
Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر