دانشجوي دكتری دانشگاه صنعتی اميركبير رتبه نخست المپياد هيدروليک را كسب كرد

 | تاریخ ارسال: 1398/11/26 | 

«حمید اقبالیان» دانشجوی مقطع دکتری دکتری رشته مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر در هشتمین المپیاد هیدرولیک ایران رتبه نخست را کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، هشتمین المپیاد هیدرولیک ایران(یادواره دکتر حسین صدقی) توسط انجمن هیدرولیک ایران برگزار شد که در این المپیاد مهندس حمید اقبالیان دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر رتبه نخست را کسب کرد.
حمید اقبالیان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه فردوسی مشهد به اتمام رسانده و درحال حاضر دانشجوی دکتری مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
وی رتبه سوم هفتمین المپیاد هیدرولیک درسال ۹۷ را نیز کسب کرده است.
همچنین وی رتبه دوم در بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب دانشگاه فردوسی مشهد را نیز کسب کرده است.
وی دارای سابقه تدریس به دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و فردوسی مشهد است.