زمان تصویب پیشنهاد پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1398/12/14 | 

پیرو اطلاعیه‌ها و ابلاغیه‌های قبلی در خصوص ساماندهی طول دوره تحصیلی دوره‌های کارشناسی ارشد و به منظوراستفاده بهینه دانشجویان سال اول دوره کارشناسی ارشد از تعطیلات تابستانی و انجام مراحل اولیه تحقیقاتی خود، لازم است کلیه پروپزال‌های کارشناسی ارشد (غیر از دوره‌های مجازی) تا قبل از شروع امتحانات نهائی نیمسال دوم تحصیلی به تصویب گروه‌های آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ها رسیده و در پورتال آموزشی دانشجویان ثبت گردد. بدیهی است در صورت عدم رعایت این موضوع پورتال دانشجویان یاد شده غیر فعال شده و ثبت نمرات نیمسال دوم و همچنین ثبت‌نام نیمسال سوم تحصیلی مقدور نخواهد بود.