آئین نامه صدور دانشنامه دانش آموختگان ارشد و دکتری فاقد تعهد آموزش رایگان(نوبت دوم و کلیه دانشجویان شهریه پرداز)

 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
دانش آموختگان دوره های : آموزش الکترونیکی ، نوبت دوم ، پردیس بین الملل ، مدیریت ، علم و فناوری و آموزش محور با پرداخت شهریه درخواست داشنامه در سامانه https://pgrad.aut.ac.ir انجام میشود.
شایان ذکر است بایستی تصویر مدارک ذیل را در سامانه سامت بارگذاری نموده و سپس منتظر پیامهای سامانه باشید.

- تصویر دانشنامه مقطع قبلی برای همه دانشجویان و نیز لغو تعهد مقاطع قبلی برای دانشجویان روزانه
- در صورتیکه بدهی داشته باشید، بایستی تیک عدم بدهی در پورتال شما توسط معاونت دانشجویی درج شود. برای این کار با شماره تلفن ۶۴۵۴۲۳۱۷ تماس بگیرید.
- کارت پایان خدمت - کارت معافیت - گواهی اشتغال به خدمت - برگه سبز اعزام با تاریخ آینده - گواهی اشتغال به تحصیل مقطع بالاتر به همراه معافیت تحصیلی مقطع بالاتر
- تصویر گواهینامه موقت مقطع فعلی در صورتیکه قبلا دریافت کرده باشید