گرنت بین المللی توبیتاک به ۴ استاد و محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا شد

 | تاریخ ارسال: 1399/2/30 | 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، براساس فراخوان طرح‌های پژوهشی مشترک ایران و ترکیه در تیرماه ۹۸ که منجر به دریافت ۱۶۴ طرح پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و ترکیه‌ای شد، گرنت بین المللی توبیتاک ترکیه به سعیده سرآبادانی تفرشی عضو هیات‌علمی دانشکده شیمی، محمدرضا خدابخش محقق پست دکتری دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، داوود حق‌شناس فتمه سری عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی و حسام مکی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر اعطا شد.
فرآیند بررسی اولیه مدارک ارسالی توسط کارشناسان انجام گرفت و سپس ۱۳۴ طرح نهایی که به‌ صورت صحیح و مطابق موارد درخواستی ارسال شده بودند در دی‌ماه ۹۸ وارد مرحله داوری شدند.
داوری علمی طرح‌ها در کشور با دعوت از اعضای هیات‌علمی و محققان از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی سراسر کشور انجام شد و برای هر طرح ۲ داور منتخب اختصاص یافت. در کشور ترکیه نیز داوری‌ها توسط توبیتاک با اختصاص ۳ داور به هر طرح انجام گرفت.
با جمع‌بندی نظرات داوران هر دو کشور طی فروردین و اردیبهشت ماه، تعداد ۲۲ طرح مشترک میان پژوهشگران ایرانی و ترکیه‌ای که در لیست داوری هر دو طرف برای انتخاب نهایی توصیه شده بودند، با تصمیم مشترک مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توبیتاک انتخاب شدند.
طرح‌هایی که صرفا از جانب یکی از طرفین برای انتخاب توصیه شده بود در لیست نهایی قرار نگرفتند.
بودجه اختصاص داده‌شده برای طرح‌های منتخب از سوی توبیتاک برای محقق ترکیه‌ای مبلغ ۱۰۰ هزار لیر و از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای محقق ایرانی ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شده است.