مراحل لغو تعهد و دریافت دانشنامه دانشجویان ارشد و دکتری روزانه (دارای تعهد آموزش رایگان)

 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 

**لطفا با دقت مطالعه فرمایید - دانشجویان ارشد و دکتری روزانه**
**لطفا فایل پیوست را با دقت مطالعه فرماییدآیین‌نامه **