رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری AUT-PR-۳۳۱۷ - پایش حین تحصیل

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
     
به اطلاع می‌رساند مفاد مندرج در رویه ۳۳۱۷ برای کلیه دانشجویان دوره دکتری به شرح زیر اعمال خواهد شد :