رویه پذیرش دانشجوی بین‌الملل غیرایرانی دوره دکترای پژوهش‌محور AUT-PR-۳۳۱۸

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

جهت مشاهده رویه حاضر  کلیک نمایید

 
گسترش تعاملات بین‌المللی در زمینه پذیرش دانشجو در سطح دکترای تخصصی یکی از اولویتهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌باشد. در این راستا با توجه به شرایط متقاضیان ورود به دوره دکترا و مجوز صادره از سوی وزارت عتف رویه حاضر تدوین گردیده است.