رویه شرایط و مراحل تعیین استاد راهنمای مشترک خارج از ایران، برای راهنمای پایان‌نامه/رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی AUT-PR-۳۳۰۹

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
   

این رویه با هدف توسعه تعاملات بین‌المللی اعضا هیات علمی دانشگاه با اعضا هیات علمی دانشگاه‌های خارج از کشور تبیین شده است. در این رویه چارچوب قانونی برای تعیین استاد راهنمای مشترک خارج از ایران به منظور راهنمایی و هدایت پایان‌نامه‌ها/رساله‌های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی تعریف شده و علاوه بر آن وضعیت ظرفیت استاد راهنمای اول و همچنین تعهدات دانشجو مشخص و تبیین شده است.