فرمهای مورد نیاز دانشجویان کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
فرم تطبیق واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
  
فرم درخواست تغییر وضعیت آموزشی به آموزش محور
 
 

مشخصات مربوط به بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

فرم بررسی صلاحیت عمومی کارشناسی ارشد
 

تعهدنامه اصالت اثر

تعهدنامه اصالت اثر
 

تطبیق واحد دروس و اعلامیه فراغت از تحصیل دوره کارشناسی ارشد

مجازی
سایر
 

درخواست تمدید ترم

درخواست تمدید ترم پنجم/ششم کارشناسی ارشد مجازی
درخواست تمدید ترم پنجم کارشناسی ارشد
درخواست تمدید ترم ششم کارشناسی ارشد
 

فرم درخواست مهمانی دروس بین پردیس‌های دانشگاه

درخواست مهمان شدن در سایر پردیس‌ها
 

برگ ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد

برگ ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد
 

فرم درخواست خروج از کشور

درخواست خروج از کشور
 

مشخصات مقالات ارائه شده جهت برگزاری جلسه دفاع از پروژه کارشناسی ارشد

مشخصات مقالات جهت برگزاری جلسه دفاع کارشناسی ارشد
 

تقاضانامه برای بهره‌مندی از مزایای آموزش رایگان در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور

تقاضانامه برای بهره‌مندی از مزایای آموزش رایگان
 

تعهد عدم تحصیل همزمان در دو دانشگاه

تعهد عدم تحصیل همزمان در دو دانشگاه
 

فرم تعویض کارت یا دریافت کارت دانشجویی المثنی

مراحل دریافت کارت دانشجویی المثنی

------------------------------------------------
 1. چاپ فرم دریافت کارت دانشجویی مفقود شده از سایت رسمی تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 2. تکمیل فرم و مراجعه به اداره حراست دانشگاه (واقع در طبقه دوم ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه) و دریافت مجوز صدور کارت جدید
 3. پرداخت هزینه صدور کارت طبق مندرجات فرم (دستگاه کارتخوان موجود در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه)
 4. تحویل فرم تکمیل شده به واحد رایانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای دانشجویان فعال
 5. دانشجویانی که روند فراغت از تحصیل آنها آغاز شده است باید تمام مراحل ذکر شده را طی نمایند و پس از آماده شدن مدرک فارغ التحصیلی آنان بعد از پرداخت هزینه مذکور جهت دریافت مدرک به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.
 6. دانشجویان فعال برای دریافت کارت دو هفته پس از تحویل فرم، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.
 

مراحل تعویض کارت دانشجویی

--------------------------------------
 1. دریافت و چاپ فرم تعویض کارت دانشجویی از سایت رسمی تحصیلات تکمیلی دانشگاه به آدرس ((http://edu.aut.ac.ir/icms/pg
 2. تکمیل فرم
  • مراجعه به واحد رایانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت آسیب فیزیکی کارت
  • مراجعه به واحد رایانه اداره تغذیه و تایید آن واحد در صورت مشکل نرم‌افزاری کارت
 3. پرداخت هزینه صدور کارت طبق مندرجات فرم
 4. تحویل کارت دانشجویی آسیب دیده به واحد رایانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 5. برای دریافت کارت بعد از دو هفته به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.
 

مراحل صدور کارت دانشجویی اولیه

--------------------------------------------

مربوط به دانشجویانی که به هر دلیلی کارت دانشجویی برای آنها در زمان شروع تحصیل صادر نشده است.

 1. مراجعه به دانشکده و تحویل فایل عکس خود با مشخصات زیر:
  • فرمت فایل: (jpg (JPEG
  • اندازه فایل: ۲۰۵* ۲۵۵ پیکسل
  • وضوح: ۳۰۰ نقطه (dpi)
  • نام فایل: شماره دانشجویی (۹۲۱۲۱۱۲۳.jpg)
 2. برای دریافت کارت بعد از دو هفته به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.
فرم دریافت کارت دانشجویی مفقود شده
فرم تعویض کارت دانشجویی