دستورالعمل خروج از کشور فرصت مطالعاتی دانشجویان مشمول

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

با توجه به نامه رسمی سرپرست معاونت امور دانشجویان داخل وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر لزوم اجرای دستور العمل جامع خروج از کشور مشمولان مدت خروج از کشور سفرهای مطالعاتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۶ ماه (در قالب قرارداد آموزشی) و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر ۱۲ ماه می باشد.
جهت مشاهده دستورالعمل خروج از کشور فرصت مطالعاتی دانشجویان مشمول کلیک نمایید.