رویه تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشدAUT-PR-۳۳۰۱

 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

جهت مشاهده این رویه کلیک نمایید.

 

هدف از این رویه تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح تمدید سنوات، ایجاد وحدت رویه در اجرای ضوابط آموزشی در سطح دانشگاه و آشنایی دانشجویان با مقررات آموزشی این دوره می‌باشد.