فرم‌های دکترا

 | تاریخ ارسال: 1399/4/30 | 
فرم اعلام نظر استاد راهنما برای طرح پرونده در کمیسیون موارد خاص وزارت علوم (مرکزی یا استانی)
 


فرم درخواست خروج از کشور
  
درخواست گذراندن دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های دیگر
  
تعهدنامه پذیرش دانشجوی دکتری
  

درخواست مجوز ثبت نام واحد مازاد دوره دکترا

  
گزارش وضعیت تحصیلی
  
فرصت مطالعاتی دانشجویان دکترا
  
فرم درخواست مهمانی دانشجویان دانشگاه‌های کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  
فرم صلاحیت عمومی
  
فرم درخواست آموزشی دانشجویان
    
فرم تعیین استاد راهنمای دوم یا مشاور دانشجویان دکترا پس از پذیرش اولیه
  
فرم انصراف استاد راهنما یا مشاور (جایگزینی) استاد جدید
  
فرم تمدید ترم دانشجویان دکتری برای کلیه ورودی‌ها
  
فرم توصیه نامه پذیرش دانشجوی دکترا
  
فرم تطبیق واحد دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا
  
خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجویان دکترا و دلایل تاخیر در ارائه پیشنهاد رساله فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۱
  
فرم داوری پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۲
  
گزارش جلسه دفاع از پیشنهاد رساله دکترا فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۳
  
صورتجلسه دفاع از پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۴
  
فرم تأیید اصلاحات پیشنهاد رساله دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۵
  
فرم تأیید کفایت تحقیق رساله جهت دفاع نهایی دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۶
  
فرم اعلام تغییر در ترکیب هیأت داوران جلسات دفاع دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۷
  
فرم بررسی مقالات دانشجویان دکترا جهت صدور مجوز دفاع نهایی با رتبه عالی فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۸
  
فرم بررسی مقالات دانشجویان دکترا جهت صدور مجوز دفاع نهایی با یک سطح پایین تر فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۰۹
  
گزارش جلسه دفاع نهایی رساله دکترا فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۱۰
  
برگه ارزیابی دفاع نهایی رساله دکترا فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۱۱
  
فرم تأیید اصلاحات دفاع نهایی رساله دانشجویان دکترا فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۱۲
  
صورتجلسه دفاعیه رساله دکترا (صفحه ارزیابی) فرم شماره AUT-FM-۳۳۱۶-۱۳
  
فرم داوری رساله دکترا - AUT-FM-۳۳۱۶-۱۴
  

فرم تعویض کارت یا دریافت کارت دانشجویی المثنی

مراحل دریافت کارت دانشجویی المثنی


 1. چاپ فرم دریافت کارت دانشجویی مفقود شده از سایت رسمی تحصیلات تکمیلی دانشگاه به آدرس(. (http://edu.aut.ac.ir/icms/pg
 2. تکمیل فرم و مراجعه به اداره حراست دانشگاه (واقع در حد فاصل دانشکده مهندسی معدن و مهندسی دریا) و دریافت مجوز صدور کارت جدید.
 3. پرداخت هزینه صدور کارت طبق مندرجات فرم (دستگاه کارتخوان موجود در مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه).
 4. تحویل فرم تکمیل شده به واحد رایانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای دانشجویان فعال.
 5. دانشجویانی که روند فراغت از تحصیل آنها آغاز شده است باید تمام مراحل ذکر شده را طی نمایند و پس از آماده شدن مدرک فارغ التحصیلی آنان بعد از پرداخت هزینه مذکور جهت دریافت مدرک به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه مراجعه نمایند.
 6. دانشجویان فعال برای دریافت کارت دو هفته پس از تحویل فرم، به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایند.
 

مراحل تعویض کارت دانشجویی


 1. دریافت و چاپ فرم تعویض کارت دانشجویی از سایت رسمی تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 2. تکمیل فرم:
  • مراجعه به واحد رایانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه در صورت آسیب فیزیکی کارت
  • مراجعه به واحد رایانه اداره تغذیه و تایید آن واحد در صورت مشکل نرم‌افزاری کارت
 3. پرداخت هزینه صدور کارت طبق مندرجات فرم.
 4. تحویل کارت دانشجویی آسیب دیده به واحد رایانه تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 5. برای دریافت کارت بعد از دو هفته به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.
 

مراحل صدور کارت دانشجویی اولیه


مربوط به دانشجویانی که به هر دلیلی کارت دانشجویی برای آنها در زمان شروع تحصیل صادر نشده است.

 1. مراجعه به دانشکده و تحویل فایل عکس خود با مشخصات زیر:
  • فرمت فایل: (jpg (JPEG
  • اندازه فایل: ۲۰۵* ۲۵۵ پیکسل
  • وضوح: ۳۰۰ نقطه (dpi)
  • نام فایل : شماره دانشجویی (۹۲۱۲۱۱۲۳.jpg)
 2. برای دریافت کارت بعد از دو هفته به دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده مراجعه نمایید.