اطلاعیه شماره یک آزمون دکترای سال ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 
جهت اطلاع از نحوه شرکت در مصاحبه آزمون دکترای سال ۱۳۹۹ فایل پیوست را ببینید.
اطلاعیه شماره یک - ۹۹۰۶۲۲

کف نمره قابل پذیرش در ثبت نام در سامانه

نشانی سایت اینترنتی دانشکده‌ها