اطلاعیه ثبت نام پذیرفته‌شدگان مقطع دکترای سال ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 
پذیرفته‌شدگان دوره‌های دکترای سال ۱۳۹۹ برای اطلاع از فرایند ثبت نام فایلهای پیوست را ببینند:

اطلاعیه ثبت نام

همه فرمهای عنوان شده در راهنما در اینجا نیست. بقیه فرمها در زمان ثبت نام در پورتال آموزشی به صورت الکترونیکی در اختیار شما قرار داده خواهد شد.

راهنمای ثبت نام

فرم بررسی صلاحیت عمومی - ۱
فرم بررسی صلاحیت عمومی -۲