اطلاعیه شماره یک آزمون دکترای سال ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 
جهت اطلاع از نحوه شرکت در مصاحبه آزمون دکترای سال ۱۴۰۰ فایل پیوست را ببینید.
اطلاعیه شماره یک - ۴۰۰۰۲۲۷

کف نمره قابل پذیرش در ثبت نام در سامانه

نشانی سایت اینترنتی دانشکده‌ها