کتاب «کتاب کوچک ارزش­گذاری» منتشر شد

 | تاریخ ارسال: 1398/7/20 | 
کتاب "کتاب کوچک ارزش­گذاری" ترجمه آقای مهندس مهدی خجسته و خانم دکتر مریم اشرفی توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر منتشر شد.
ارزش­گذاری هسته فعالیت­های اقتصادی آزاد است.
ارزش­گذاری اساسا ساده است و هرکسی مایل به­صرف وقت جهت جمع­­آوری و تحلیل اطلاعات باشد، می­تواند آن را انجام دهد. در یازده فصل این کتاب چگونگی این کار بیان می­شود.

Publication.aut.ac.ir
مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر