حذف پزشکی ۱۴۰۱/۳/۱۷
نحوه ارائه گواهی پزشکی به مرکز بهداشت برای حذف پزشکی در امتحانات پایان ترم
امتحانات ۱۴۰۱/۳/۱۰
تاریخ و نحوه برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
لطفا از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ تا ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ طبق پیامک و اطلاع رسانی انجام شده در تقویم آموزشی، نسبت به ارزیابی اساتید در پورتال اصلی دانشگاه اقدام بفرمائید. ...
جدول پرداخت شهریه سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-->