مراحل لغو تعهد و دریافت دانشنامه دانشجویان ارشد و دکتری روزانه (دارای تعهد آموزش رایگان)
لطفا با دقت مطالعه فرمایید - دانشجویان ارشد و دکتری روزانه
 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
آئین نامه صدور دانشنامه دانش آموختگان ارشد و دکتری فاقد تعهد آموزش رایگان(نوبت دوم و کلیه دانشجویان شهریه پرداز)
دانش آموختگان دوره های : آموزش الکترونیکی ، نوبت دوم ، پردیس بین الملل ، مدیریت ، علم و فناوری و آموزش محور با پرداخت شهریه درخواست داشنامه در سامانه https://pgrad.aut.ac.ir انجام میشود.
شایان ذکر است بایستی مدارک ذیل را در سامانه آپلود نموده و سپس منتظر پیامهای سامانه سامت باشید. پس از آماده شده دانشنامه به شما اطلاع داده خواهد شد.
 | تاریخ ارسال: 1399/1/31 |