پخش گفتگوی دکتر ایمان شریفی استاد دانشکده مهندسی برق
شبکه ۴ سیما «برنامه چرخ»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/6 | 
پخش گزارش ساخت نوعی اکسید جاذب منیزیم برای کاهش آلودگی هوا
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/3 | 
پخش گزارش افتتاح برج فناوری شماره دو
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»-«شبکه خبر»
 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
پخش گفتگوی دکتر قدسی پور سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شبکه آموزش «برنامه به وقت ایران»
 | تاریخ ارسال: 1400/8/30 | 
پخش گزارش تولید سیمان از ضایعات معدنی
شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/8/26 | 
پخش گزارش طراحی و تدوین نرم افزار نگاشت
شبکه خبر سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/8/22 | 
پخش گزارش ساخت دستگاه تست سازه های ساحلی
شبکه یک سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
پخش گزارش طراحی موتور جستجوگر ترگمان
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/8/9 | 
پخش گزارش ساخت نوعی ابرخازن توسط محققان دانشکده مهندسی شیمی
شبکه یک سیما و شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
پخش خبر برتری ۳ دانشگاه کشور در علوم کامپیوتر
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/24 | 
پخش گزارش مراسم تکریم و معارفه روسای سابق و فعلی دانشگاه
شبکه ۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰» و شبکه خبر «بخش خبری ساعت ۱۶ و ۱۹»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/19 | 
پخش گزارش نحوه بازگشایی دانشگاه‌ها
شبکه یک سیما «بخش خبری ساعت ۱۹»
شبکه چهار سیما
 | تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 
پخش گزارش گفتگوی دانشجوی دکترای هوش مصنوعی
شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/4 | 
 معرفی آزمایشگاه های دانشگاه
شبکه ۴ سیما «برنامه چرخ»
 | تاریخ ارسال: 1400/7/3 | 
ساخت دستگاه رطوبت سنج
شبکه یک سیماوشبکه۴ سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»
 | تاریخ ارسال: 1400/6/28 | 
گرامیداشت زادروز دانشمند بزرگ ایرانی «ابوریحان بیرونی»

شبکه ۵ سیما - شبکه چهار سیما «بخش خبری ساعت ۲۰»

 | تاریخ ارسال: 1400/6/27 |