Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره خدمات رفاهی دانشجویان
خانم فرزانه آل داود
شماره تلفن64542320
شماره داخلی2320
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتساختمان معاونت دانشجویی 2
شرح وظایفمسئول ثبت اسناد و وام های ترمی دانشجویان روزانه و شهریه پرداز
آخرین بروزرسانی1401/3/17

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: