Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره خدمات رفاهی دانشجویان
آقای محمود متحدی
شماره تلفن64545587-8
شماره داخلی5587-8
محل خدمتساختمان معاونت دانشجویی 2
شرح وظایفمسئول مالی صندوق قرض الحسنه رفاه دانشجویی
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: