Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره خدمات رفاهی دانشجویان
آقای محمد کوه خیل
شماره تلفن64542320
شماره داخلی2320
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتساختمان معاونت دانشجویی 2
شرح وظایفمسئول ثبت اسناد و وام های ترمی دانشجویان روزانه و شهریه پرداز
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: