Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
آقای عباس آقاشفیع
شماره تلفن64542993
شماره داخلی2993
پست سازمانیمدیر اداری و پشتیبانی
محل خدمتدانشکده مهندسی مواد و متالورژی
شرح وظایفمدیر اداری و پشتیبانی
آخرین بروزرسانی1398/10/17

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: