Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده فناوریهای نو
آقای دکتر رسول فشارکی فرد
شماره تلفن66407804(5)
پست سازمانیرئیس آزمایشگاه
محل خدمتپژوهشکده فناوریهای نو
شرح وظایفرئیس آزمایشگاه سیستم های هوشمند
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: