Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده فناوریهای نو
آقای دکتر علی نیک بخت
شماره تلفن66958014(4)
پست سازمانیرئیس آزمایشگاه
محل خدمتپژوهشکده فناوریهای نو
شرح وظایفرئیس آزمایشگاه آنالیز مواد
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: