Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره تربیت بدنی
آقای آرش عزیزی
شماره تلفن64542793
شماره داخلی2793- 3139-3136-2794
محل خدمتمجتمع ورزشی دانشگاه
شرح وظایفپذیرش
آخرین بروزرسانی1399/10/14

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: