مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها
راهنمای ورود به سامانه ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری ( پایش حین تحصیل )

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/14 | 

راهنمای ورود به سامانه ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری ( پایش حین تحصیل )
راهنمای ورود به سامانه پایش توسط اساتید راهنما


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find-25.2937.3299.fa.html
برگشت به اصل مطلب