مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
نوع مدرک و حد نصاب قابل قبول زبان دانشجویان دکترا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/30 | 
‫ﭘﯿﺮﻭ ﺟﺴﻠﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻮﺭﺥ ‪ ۹۹/۰۷/۲۸‬ﻣﻮﺿﻮﻉ یکسان‌سازﯼ ﻧﻤﺮﺍﺕ ﻣﺪﺭﮎ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮیاﻥ‬ ‫ﺩﮐﺘﺮﯼ‪ ،‬ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ‪ ،‬ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩید ﻧﻤﺮﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮﻉ ﺩﻭﺭﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‬ ‫ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩیدﻩ‪ ،‬ﻭ ﻣﻼﮎ ﺍﺭﺯیاﺑﯽ ﻧﻤﺮﻩ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﺎﺭیخ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻄﻮﺭ یکسان ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻠﯿﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮیاﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﮐﺘﺮﯼ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ‪.

جدول حد نصاب نمرات زبان (۱۸ آذر ۱۳۹۹)
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find-25.3052.8895.fa.html
برگشت به اصل مطلب