مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها
دستورالعمل خروج از کشور فرصت مطالعاتی دانشجویان مشمول

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/12/14 | 

با توجه به نامه رسمی سرپرست معاونت امور دانشجویان داخل وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر لزوم اجرای دستور العمل جامع خروج از کشور مشمولان مدت خروج از کشور سفرهای مطالعاتی برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حداکثر ۶ ماه (در قالب قرارداد آموزشی) و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر ۱۲ ماه می باشد.


نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find-25.2937.3298.fa.html
برگشت به اصل مطلب