مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها
دستور العمل جامع معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا مصوب ۹۶/۹/۱ جهت مشاهد کلیک نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.2937.4415.fa
برگشت به اصل مطلب