مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه شماره یک آزمون دکترای سال ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 
جهت اطلاع از نحوه شرکت در مصاحبه آزمون دکترای سال ۱۳۹۹ فایل پیوست را ببینید.
اطلاعیه شماره یک - ۹۹۰۶۲۲

کف نمره قابل پذیرش در ثبت نام در سامانه

نشانی سایت اینترنتی دانشکده‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.2937.5004.fa
برگشت به اصل مطلب