مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها
زمان دفاع نهایی دانشجویان دکتری در نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/9 | 
مهلت دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکترا در نیم‌سال دوم ۹۹ جهت بهره‌مندی از شرایط دفاع در بازه ۴ و ۸ هفته آموزشی به شرح پیوست اعلام می‌گردد.

مهلت دفاع نهایی
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.2937.7201.fa
برگشت به اصل مطلب