مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه شماره یک آزمون دکترای سال ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/22 | 
جهت اطلاع از نحوه شرکت در مصاحبه آزمون دکترای سال ۱۴۰۰ فایل پیوست را ببینید.
اطلاعیه شماره یک - ۴۰۰۰۲۲۷

کف نمره قابل پذیرش در ثبت نام در سامانه

نشانی سایت اینترنتی دانشکده‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.2937.7833.fa
برگشت به اصل مطلب