مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
مجموعه مقررات آموزشی دوره دکتری (AUT-PR-۳۳۱۵)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/31 | 
**  هدف از این رویه تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح دوره دکتری، ایجاد وحدت رویه در اجرای ضوابط آموزشی در سطح دانشگاه و آشنایی دانشجویان با مقررات آموزشی این دوره می‌باشد.**
** برای کلیه دانشجویان دکتری ورودی مهرماه ۱۳۹۳ و پس از آن اجرا می‌شود. **

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.3553.fa
برگشت به اصل مطلب