مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
رویه طرح ارزیابی مداوم عملکرد دانشجویان دوره دکتری AUT-PR-۳۳۱۷ - پایش حین تحصیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
     
به اطلاع می‌رساند مفاد مندرج در رویه ۳۳۱۷ برای کلیه دانشجویان دوره دکتری به شرح زیر اعمال خواهد شد :
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4394.fa
برگشت به اصل مطلب