مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
رویه تطبیق دروس دانشجویان تحصیلات تکمیلی AUT-PR-۳۳۱۴

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

این رویه با هدف تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح و یکسان درخواست های تطبیق دروس در مقاطع تحصیلات تکمیلی در سطح دانشگاه تدوین شده است و شامل کلیه دانشجویانی می شود که به هر دلیل از ادامه تحصیل انصراف داده، محروم شده و یا قبلاً در یک رشته دیگر در همان مقطع تحصیلی دانش‌آموخته شده اند.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4398.fa
برگشت به اصل مطلب