مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
مصوبه صدور مدرک خودگردان، مدرک بین الملل و گواهی گذراندن دروس به زبان انگلیسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

این مصوبه جهت اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در خصوص نحوه دریافت مدرک خودگردان و بین الملل و دریافت گواهی گذرانده دروس به زبان انگلیسی می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4402.fa
برگشت به اصل مطلب