مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
آیین‌نامه مشوق‌های آموزشی AUT-PR-۳۳۱۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

این آیین‌نامه جهت تقویت، پشتیبانی، تشویق، بهبود کیفیت، رقابت جهت رشد و اعتلای فعالیتهای آموزشی دانشگاه تهیه و تدوین شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4403.fa
برگشت به اصل مطلب