مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
رویه تمدید سنوات تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشدAUT-PR-۳۳۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 

جهت مشاهده این رویه کلیک نمایید.

 

هدف از این رویه تعیین چارچوب قانونی برای اجرای صحیح تمدید سنوات، ایجاد وحدت رویه در اجرای ضوابط آموزشی در سطح دانشگاه و آشنایی دانشجویان با مقررات آموزشی این دوره می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4417.fa
برگشت به اصل مطلب