مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
راهنمای نگارش پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به شماره رویه AUT-GL-E۱۰۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

این رویه به منظور یکسان سازی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تهیه شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4419.fa
برگشت به اصل مطلب