مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
آیین‌نامه نحوه اخذ پذیرش متقاضیان غیرایرانی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری AUT-PR-۴۳۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

با توجه به سیاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر در خصوص جذب دانشجویان خارجی و با عنایت به درخواست‌های رو به افزایش متقاضیان، خصوصا کشورهای منطقه برای تحصیل در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این آیین‌نامه شرایط جذب دانشجویان خارجی شرح داده شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4420.fa
برگشت به اصل مطلب