مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
رویه شرایط و ظرفیت اعضای هیات علمی برای پذیرش دانشجوی دوره کارشناسی ارشد AUT-PR-۳۳۱۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

این رویه برای تعیین ظرفیت مجاز اعضای هیات علمی دانشگاه برای پذیرش دانشجویان دوره کارشناسی ارشد می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4421.fa
برگشت به اصل مطلب