مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
آیین نامه پایان نامه ۹ واحدی در مقطع کارشناسی ارشد - AUT-PR-۳۳۰۳

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

این آیین نامه جهت ایجاد شرایط لازم برای اجرای پایان نامه های ساخت تجهیزات و محصولات تعریف شده است.

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4422.fa
برگشت به اصل مطلب