مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
آیین نامه ارائه دروس دوره های بین الملل به شماره رویه AUT-PR-۴۳۰۲

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
 

با توجه به لزوم برگزاری تعدادی از کلاس‌های تحصیلات تکمیلی به زبان انگلیسی برای دانشجویان غیر ایرانی و همچنین به منظور ایجاد زیر ساخت لازم در جهت بین المللی شدن دانشگاه، از نیمسال اول سال تحصیلی۹۶-۹۵ برخی از گروه‌های درسی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی به زبان انگلیسی برای کلیه دانشجویانی که حائز شرایط بوده و مایل به ثبت نام در این کلاس‌ها باشند، ارائه میگردد.


آیین‌نامه ارائه دروس دوره‌های بین‌الملل

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.4424.fa
برگشت به اصل مطلب