مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
رویه حذف درس، حذف غیبت امتحانی، مرخصی تحصیلی و حذف ترم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (AUT-PR-۳۳۰۸)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.6205.fa
برگشت به اصل مطلب