مدیریت تحصیلات تکمیلی- آیین‌نامه‌ها و رویه‌ها
رویه تعیین ظرفیت مجاز اعضای هیات علمی برای پذیرش دانشجوی دکترا (AUT-PR-۳۳۰۷)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=25.3052.6206.fa
برگشت به اصل مطلب